Εφόσον αρκετός εξοπλισμός θα βρίσκεται στο μπαλκόνι, ανοίχτηκε μια στρογγυλή τρύπα στον τοίχο πίσω από το ενυδρείο διάστασης Φ100.
Τοποθετήθηκε σωλήνας απορροφητήρα ίδιας διάστασης, καθώς επίσης καλύμματα (μέσα-έξω), τα οποία μονώθηκαν με σιλικόνη, έτσι ώστε να αποφύγω στοκαρίσματα κλπ.

Έξω

Μέσα

Από μέσα προς τα έξω