Μετά από σχεδόν 10 μήνες συνεχούς λειτουργίας, σήμερα καθάρισα τα σφουγγαράκια από τις δύο αντλίες επιστροφής (Eheim Compact+ 5000), τα οποία είχαν σχεδόν βουλώσει εντελώς, με αποτέλεσμα ελάχιστη κυκλοφορία νερού, από και προς το sump.
Προσοχή λοιπόν, ένα καθάρισμα κάθε 6 μήνες είναι απαραίτητο.