Με την πολύτιμη βοήθεια των φίλων, σήμερα έγινε η τοποθέτηση όλου του συστήματος στη θέση του, στο σαλόνι.

Πρώτα τοποθετήθηκε το sump.
Στη συνέχεια, αφού μπήκαν τα ποδαράκια της βάσης, μπήκε και η βάση στη θέση της και αλφαδιάστηκε.
Τέλος, επειδή το ενυδρείο βρισκόταν αρκετές ημέρες στο μπαλκόνι, είχε μαζέψει σκόνη, φύλλα και διάφορα άλλα.
Πλύθηκε με νερό βρύσης και μπήκε κι αυτό με τη σειρά του πάνω στη βάση.
Έλεγχος με το αλφάδι…όλα στο κέντρο.