Ένα φωτογραφικό update.
Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όλα τα frags έχουν πλέον πετάξει μύτες, ακόμη και κάποια που νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρουν.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket