Τα PVC σχεδόν τελείωσαν. Και λέω σχεδόν γιατί απομένει μόνο το εσωτερικό του πύργου υπερχείλισης όπου θα μπει σωλήνας Stockman και αρθρωτοί σωλήνες Loc-Line για τις 2 επιστροφές.

Η υπερχείλιση είναι Φ50 και καταλήγει σ’ ένα “Υ” όπου συνεχίζει με Φ50 για το διαμέρισμα του skimmer, ενώ αριστερά με Φ32 για το refugium. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν βάνες έτσι ώστε το 80% περίπου του νερού της υπερχείλισης να οδηγείται στο skimmer και το υπόλοιπο 20% στο refugium.

Οι 2 γραμμές επιστροφής ξεκινάνε με αντλίες EHEIM Compact+ 5000 και με σωλήνα Φ20 καταλήγουν στο εσωτερικό του πύργου.
Στην παρακάτω φωτογραφία διακρίνονται οι βάνες από τις 2 επιστροφές, καθώς και το level module του IKS για την αυτόματη αναπλήρωση.

Στο refugium τοποθετήθηκαν εσωτερικά 4 μαύρα plexiglass, έτσι ώστε να μην περνάει το φως από τα πλάγια για να δημιουργηθεί μελλοντικά cryptic/benthic zone.

Τέλος, τοποθετήθηκε στο διαμέρισμα της αναπλήρωσης φλοτεράκι από τη WaterWaves, για να συμπληρώνεται αυτόματα νερό από τη RO/DI. Στο ίδιο διαμέρισμα έβαλα και μια Koralia 1 για να μην μένει το νερό στάσιμο.


Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται όλο το σύστημα κάτω από το ενυδρείο.

Επίσης, ξέχασα ν’ αναφέρω ότι την ημέρα που μπήκαν τα ψάρια από το παλιό ενυδρείο, μπήκε προσωρινά και το παλιό φωτιστικό (2 MH x 150 W + 2 T5 x 54 W actinic) και ανάβουν 12 ώρες οι ακτινικές και 4 ώρες οι MH. Έκανε ήδη την εμφάνισή της η καφέ διατομική άλγη στον αραγωνίτη και στον βράχο και το συνεργείο καθαρισμού έπιασε δουλειά.