Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.

Την Παρασκευή 2/4/10 προστέθηκαν 90 κιλά λεπτόκοκκος (sugar size) νεκρός αραγωνίτης στο refugium.
Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία DSB ύψους 12 cm περίπου, το οποίο βέβαια θ’ αρχίσει να δείχνει τη χρησιμότητά του μετά από 6 μήνες.
Είπαμε, το reef θέλει υπομονή!