Στο ενυδρείο έχουν μπει αρκετά SPS frags τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ανάπτυξη.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Και μια γενική…
Photobucket

Ηλεκτρολογικά τέλος!
Photobucket