Σήμερα αλλάχτηκαν τα προφίλτρα της όσμωσης (6 μηνών) και ξεκίνησε να γεμίζει το ενυδρείο.
Ελπίζω εντός της εβδομάδας να τελειώνουν και οι σωληνώσεις PVC για να προσθέσω το αλάτι.